Ferias de Consumo
INFORME DE FERIA: LUNES 23/07/2018
Origen Cantidad Peso
Prom.
Prec.
Máx.
Prec.
Min.
Prec.
Prom
12 VAC 449 8.442 6.825 7.418
  2 NOV 390 9.219 8.883 9.053
31 TOR 406 9.114 8.841 8.953
Resumen general EL RODEO S.A.
Cuadro de Precios
Clase Cantidad Precio
Máx.
Precio
Mín.
Precio
Prom.
Precio
U$
Precio
Arg.
NOVILLO 2 9.219 8.883 9.053 1,61 1,63
TORO 31 9.114 8.841 8.953 1,59 0,76
VACA 12 8.442 6.825 7.418 1,32 0,78
Total 45


Precios Promedios del 23/06/2018 al 23/07/2018