Ferias de Consumo
INFORME DE FERIA: JUEVES 23/06/2011
Origen Cantidad Peso
Prom.
Prec.
Máx.
Prec.
Min.
Prec.
Prom
Alto Paraguay 28 TOR 545 9.020 8.500 8.709
Pdte. Hayes 3 VAC 383 7.100 7.100 7.100
  3 NOV 363 7.860 7.860 7.860
Pdte. Hayes 6 VAC 373 7.400 7.350 7.358
  2 NOV 360 7.710 7.710 7.710
Pdte. Hayes 1 TOR 570 7.810 7.810 7.810
Pdte. Hayes 8 VAC 293 6.000 6.000 6.000
  6 NOV 346 7.830 7.830 7.830
Pdte. Hayes 28 VAC 317 6.850 5.500 6.092
Paraguarí 20 VAC 356 6.900 6.460 6.793
  2 TOR 598 7.500 7.300 7.394
Boquerón 41 VAC 527 7.900 6.900 7.642
Boquerón 40 VAC 521 8.270 7.500 7.757
Itapúa 15 VAC 357 7.010 6.800 6.882
  30 NOV 343 7.770 7.500 7.637
Misiones 45 VAC 442 6.750 6.370 6.477
Alto Paraguay 20 VAC 403 7.230 6.810 7.050
  7 TOR 624 9.010 8.800 8.951
Alto Paraguay 2 VAC 411 7.150 6.810 6.983
Alto Paraguay 6 TOR 719 9.080 8.700 8.981
Pdte. Hayes 39 VAC 424 8.000 7.320 7.503
Resumen general EL RODEO S.A.
Cuadro de Precios
Clase Cantidad Precio
Máx.
Precio
Mín.
Precio
Prom.
Precio
U$
Precio
Arg.
NOVILLO 41 7.860 7.500 7.686 1,90 2,27
TORO 44 9.080 7.300 8.715 2,16 1,59
VACA 267 8.270 5.500 7.143 1,77 1,62
Total 352


Precios Promedios del 23/05/2011 al 23/06/2011