Ferias de Consumo
INFORME DE FERIA: MARTES 07/09/2010
Origen Cantidad Peso
Prom.
Prec.
Máx.
Prec.
Min.
Prec.
Prom
Boquerón 18 NOV 356 7.930 7.100 7.638
  2 TOR 378 7.750 7.750 7.750
Pdte. Hayes 29 VAC 340 7.260 7.000 7.112
  5 TOR 739 7.650 7.190 7.436
Pdte. Hayes 6 VAC 425 7.100 7.100 7.100
Boquerón 22 NOV 400 7.980 7.720 7.878
  20 TOR 410 7.590 7.560 7.575
Paraguarí 1 VAC 300 5.810 5.810 5.810
  10 NOV 377 7.330 6.860 7.066
Paraguarí 2 TOR 480 7.160 7.160 7.160
Paraguarí 16 VAC 315 6.240 5.720 5.942
  4 NOV 410 7.130 7.130 7.130
Paraguarí 12 TOR 413 7.200 7.090 7.159
Pdte. Hayes 42 VAC 371 7.210 6.650 6.928
Canindeyú 30 NOV 389 8.260 7.890 8.067
Central 2 TOR 528 7.640 7.380 7.543
Pdte. Hayes 34 VAC 380 7.890 6.900 7.578
  6 NOV 411 8.050 7.900 7.976
Resumen general EL RODEO S.A.
Cuadro de Precios
Clase Cantidad Precio
Máx.
Precio
Mín.
Precio
Prom.
Precio
U$
Precio
Arg.
NOVILLO 90 8.260 6.860 7.781 1,62 1,67
TORO 43 7.750 7.090 7.428 1,55 1,35
VACA 128 7.890 5.720 7.044 1,47 1,32
Total 261


Precios Promedios del 07/08/2010 al 07/09/2010